Saatuaan johtavia asemia laivanrakennuksen alalla kansainvälinen yritys Gavkon Ltd. on laajentanut omaa toimintaansa tarjoamalla markkinoille hyvin kysyttyjä palveluita laivanrakennuksessa ja offshore-teollisuudessa käytettävien metallirakennelmien suunnittelemisessa ja valmistamisessa.

Osastossa, jonka pinta-ala on 2200 neliömetriä, sijaitsevat tuotantoalue, varasto ja maalaamo. Täällä suoritetaan metallirakennelmien valmistus, kokoonpano ja hitsaus, sekä kappaleiden koneistus (sorvaustyöt, jyrsintä).

Sen lisäksi osastossa on olemassa kaksi siltanosturia, jotka molemmat kestävät 7 tonnia.

Oma metallirakennelmien tuotanto antaa mahdollisuutta:

-          taata valmistettavien metallirakennelmien ja siihen liittyvien palvelujen laatua;

-          suorittaa elementtitoimituksia;

-          tehdä työtä täydellisesti, turvallisesti ja vastuullisesti;

-          tehdä päätöksiä hyvissä ajoin, mikä tarkoittaa sitä, että me kumppaneidemme kanssa ohitamme kilpailijoita aina!